dr hab. Jarosław Warylewski

 

Uwaga: opracowanie to zawiera m.in. drastyczne opisy i rysunki, które nie powinny być udostępniane dzieciom!

 

 

1. Rodzaje i narzędzia egzekucji

2. Średniowieczne narzędzia  i rodzaje tortur oraz kar

3. Współczesne okrucieństwo prawa karnego

 

© AI